Image
Image
Galerija Centar

Kustoskinja Anja Marković

Od datuma: 15.01.2023.
Do datuma: 28.04.2023.

Otvoreni poziv “Muzej prekinutih veza”

 

Centar savremene umjetnosti Crne Gore u saradnji sa Muzejom prekinutih veza iz

Zagreba raspisuje otvoreni poziv za donacije priča i predmeta raskinutih veza i time najavljuje

izložbu koja će biti otvorena 7. marta u galeriji Centar. Izložbu će činiti dio trajne kolekcije

Muzeja prekinutih veza i od prikupljenih predmeta i priča iz Crne Gore.

 

“Muzej prekinutih veza je fizički i virtualni prostor koji prikuplja, čuva i izlaže lične

predmete i priče simboličke emotivne vrijednosti. Ovo je muzej o tebi i nama, o načinima na

koje volimo i gubimo.

Muzej je stalno rastuća zbirka predmeta, uspomena na prošle veze, koji su popraćeni ličnim, ali

anonimnim pričama njihovih donatora. Za razliku od destruktivnih uputa za samopomoć pri

oporavku od tuge i gubitka, Muzej pruža priliku za kreativno prevladavanje emocionalnog sloma

- sudjelovanjem u univerzalnoj zbirci Muzeja.

Muzej prekinutih veza originalni je umjetnički projekat koji su 2006. godine osmislili Olinka

Vištica i Dražen Grubišić. Muzej je otada poveo hiljade ljudi na putovanje oko svijeta,

propitujući naše poimanje baštine. Prva stalna lokacija utemeljena je u Zagrebu. Muzej je 2010.

godine osvojio Nagradu EMYA Kenneth Hudson za najinovativniji i najsmioniji muzejski

projekt u Europi” – Muzej prekinutih veza.

 

Lokalne priče, kao i svaka lična priča, bilo da je kulturološka, politička, ekonomska ili religijska,

donosi novu vrijednost u čitanju načina na koji ljudi širom svijeta žive, vole, raskidaju i

prebolijevaju ljubavi. Tokom veze, poklanjamo, gradimo ili stvaramo kroz materijalne stvari

koje postanu i simbol svih naših emocija proživljenih zajedno. Kada ljubav nestane, pitanje je šta

sa predmetima u kojima smo emotivno investirali. Muzej prekinutih veza ponudio je jedno

kreativno rješenje u kojem kroz lična iskustva zapravo dijelimo ono što nam je svima

univerzalno – emocije.

 

Otvorenim pozivom ohrabrujemo publiku da svoje priče anonimno podijele tako što će na

sajtu Muzeja prekinutih veza napisati priču o svom raskidu. Link putem kojeg mogu pristupiti

dijeljenju lične priče je https://brokenships.com/?open=contribute dok predmete mogu donijeti u

Centar savremene umjetnosti Crne Gore ili poslati na adresu Centar savremene umjetnosti Crne

Gore, Kruševac bb, 81000 Podgorica.