Image
Image
Crnogorska umjetnička galerija “Miodrad Dado Đurić”, Cetinje

U saradnji sa Muzejom moderne i savremene umjetnosti Koroške

Od datuma: 05.04.2023.
Do datuma: 31.05.2023.

 

 

Izložbeni projekat “Kolekcije solidarne budućnosti” rezultat je saradnje Centra savremene umjetnosti Crne Gore (Laboratorija Kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja) – i Muzeja moderne i savremene umjetnosti Koroške iz Slovenj Gradca u kojem je izložba prethodno prezentovana publici. Ljubaznošću Narodnog muzeja Crne Gore, u srijedu, 05. aprila u 18 časova izložba će biti otvorena u Crnogorskoj umjetničkoj galeriji “Miodrag Dado Đurić”, a time i prezentovana crnogorskoj publici. 

 

Izložba s jedne strane predstavlja dijalog djela iz obje zbirke, dok sa druge strane pruža aktuelizaciju tih djela intervencijama savremenih autora.

 

Centar savremene umjetnosti Crne Gore čuva Kolekciju umjetnosti nesvrstanih zemalja, koja je prikupljena za vrijeme rada Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja „Josip Broz Tito“, osnovane 1984. godine u Titogradu. Za deceniju rada galerije formirana je kolekcija koja danas broji oko 800 djela iz 56 nesvrstanih zemalja, kao i iz zemalja u razvoju.

 

 

Zbirka Galerija za mir, koju baštini Muzej moderne i savremene umjetnosti Koroška, formirana je donacijama umjetnika-učesnika međunarodnih izložbi pod pokroviteljstvom UN-a, i ima mnogo toga zajedničkog sa zbirkom nekadašnje Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja „Josip Broz Tito“. Iako nastale u razmaku od petnaestak godina, obje su nastale kao solidarne kolekcije koje se zalažu za široke društvene ideale; obje su nastale na temelju donacija, kao rezultat diplomatske saradnje i kao pokloni umjetnika. 

 

Ove zbirke danas svjedoče o prošlosti koja je, uprkos ideološkim okvirima, imala za cilj promišljanje i imaginiranje bolje budućnosti, one utjelovljuju ideju o aktivnoj ulozi umjetnosti u transformaciji društva, bilo tokom njenog nastanka i utemeljenja ili direktno, putem umjetničkih djela. U kontekstu savremenog doba, ove kolekcije postaju važni aktivatori i polazišta koja nam omogućavaju da, uprkos svemu, mislimo nezamislivo.

 

Na izložbi su predstavljeni radovi umjetnika: Mariam Abdel Aleem, Ahmed Abdel Wahab, Vitorino Antoni Madonga, Roland Van den Berghe, Maria Bonomi, Omar Carreno, Helena Castillo, Ines Cordova de Imana, John Obaso Diang, Kwak Duck-Jun, Brana Džokić-Borojević, Peter E. Clarke, Abdel Fatah El Azazi, Helga Gamboa, Joao Ingles, Vlado Jakelić, Frederik Kahendra, Silvo Kresnik, Diddo Kusdinar, Frits Lensvelt, Miha Maleš, Edna Manley, Chanuo Maundu, Charles Mwenze Mungolo, N. A. / U. A. (Kenija), N. A. / U. A. (Benin), N. A. / U. A. (Koreja), N. A. / U. A. (Indonezija), Rabab Nemr, Simon Njuru(r)i, Mordecai Ochungo Buluma, Ankica Oprešnik, S. Priyanto, Anton Repnik, Manuel Antonio Rodriguez Sr. Walter Solón Romero, Branko Ružić, Ismail Saray, Custodio da Silva, Carlos Silva, Gurcharan Singh, Aldona Skirutytė, Paula Sluiter, Oswaldo Subero, Sunaryo, T. Sutanto, Mokini Trikha, Hambis Tsangaris, Francisco Van-Dunem, Victor Vasarely, Hermann Walenta, Toon Wegner, učesnici brigade MIR 75, Jasmina Cibic, Ana Hoffner (Prvulović)*, Irena Lagator-Pejović, Nonument Group, Đorđe Balmazović (Škart), Ivan Šuković i Teja Merhar.

 

 

Izložbu kuriraju Andreja Hribernik, Katarina Hergold Germ, Nada Baković, Marina Čelebić, Anita Ćulafić i Natalija Vujošević. 

 

Na otvaranju izložbe publici će se obratiti direktor Narodnog muzeja, Jakša Ćalasan, poslovna direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Jelena Božović, direktorica Muzeja moderne i savremene umjetnosti Koroška, Petra Čeh, i kustoskinje Katarina Hergold Germ i Natalija Vujošević.

 

Publika će moći pogledati izložbu do 31. maja.