Image
Image
Galerija Centar

Ana Frangovska

Od datuma: 03.06.2022.
Do datuma: 22.06.2022.

INTIMNI DNEVNIK SA INFANTILNIM NAGLASKOM

 

Vahida Nimanbegu je renomirana slikarka koja stvara moćna platna na kojima blista boja Mediterana, to su slike u kojima se vještina slikarskog zanata virtuozno nameće primaocu kao privilegija koji definiše umjetničku kompleksnost autorke. Infantilni (dječiji) crteži koji nenametljivo pulsiraju djelima, linija i grafika koje su bliske dječijoj ili art-brut osjetljivosti su suštinski u njenom umjetničkom rječniku. Jednostavni prikazi asociraju na postojanje živih bića, oni su simboli jednog postojanja, uvećani mikroskopski prikazi minijaturnih bića, čija likovna vizualizacija ima intimnu intonaciju, oni su dio veselih i optimističnih apstraktnih Vahidnih radova.

Preovlađivanje plave boje, zemljanih tonova i naglašene crvene boje, sve su to hromatski naglasci Mediterana u opštoj konotaciji. Tu su varijacije mora, tu je zemlja, tu je toreadorska svijetlo crvena boja. Splјoštenost, dvodimenzionalnost u procesu slikanja, definiše određena polja, koja mogu aludirati na pejzaže viđene iz ptičje perspektive. Magična aura stvara specifičan spoj figurativno-bajkovitog i asocijativnog apstraktnog.

 Tekstura i slojevitost naslaga boja, upotreba neslikarskog materijala, koji će doprinijeti dobijanju plastičnog efekta, konzistentnost koja stvara reljefnost na površini platna, sve su to djelovi još jedne od karakteristika, koja uvećava primitivnu specifičnost platna koja stvara Vahida Nimanbegu, četkom, špatulom, brisanjem...

Ovako ukratko obuhvaćen slikarski „panoptikum“*  platna Vahide Nimanbegu, predstavlja inicijativni diskurs o kompleksnosti  umjetnosti ove kvalitetne autorke.

 

Ana Frangovska

Kustos