Image
Image
Image
Galerija Centar

RELJEFI I CRTEŽI NIKOLE VUKOSAVLJEVIĆA

08.09.2022. - 01.10.2022.

Image
Image
Perjanički dom

ZNAK I KNJIGE

07.08.2022. - 05.09.2022.

Image
Image
Dvorac Petrovića
Image
Image
Dvorac Petrovića
Image
Image
Perjanički dom
Image
Image
Galerija Centar

Nela Hasanbegović - Govor bjeline

05.06.2022. - 05.02.2022.

Image
Image
Galerija Centar

Vahida Nimanbegu - INTIMNI DNEVNIK

03.06.2022. - 22.06.2022.

Image
Image
LLL 1

Aleksandar Vukotić - Bivstvovanje

05.05.2022. - 06.03.2022.

Image
Image
Lokacija 1

Mladen Blažević - Ubrzana umjetnost

15.03.2022. - 15.04.2022.