Image

Lokacije

Dvorac Petrovića

Adresa

Kruševac bb, Podgorica

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak 8h-20h

Subota 10h-14h

Perjanički dom

Adresa

Kruševac bb, Podgorica

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak 8h-20h

Subota 10h-14h

Galerija Klub

Adresa

Kruševac bb, Podgorica

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak 8h-20h

Subota 10h-14h

Galerija Centar

Adresa

Njegoševa 2, Podgorica

Radno vrijeme

Ponedeljak - Petak 9h-21h

Subota 10h-14h

Kontakt

Telefon:

+382 20 243 914

Fax:

Fax: +382 20 225 131

E-mail:

csucg@t-com.me